Logo Floor

veiligheid

FLOOR jongerencoaching vindt veiligheid heel belangrijk. Daarom zijn de volgende maatregelen genomen:

Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

Elke coach is in het bezit van een VOG. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van de betreffende persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van zijn/haar taak als vrijwillig jongerencoach. Het ministerie van Justitie en Veiligheid screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Ook het bestuur en de vertrouwenspersonen zijn in het bezit van een VOG.

Vertrouwenspersonen

FLOOR coaches zijn professioneel en worden zorgvuldig uitgekozen. Mocht je echter klachten hebben over jouw coach en je voelt je niet gehoord door de projectleider, dan kun je terecht bij een vertrouwenspersoon. Deze is aangesteld voor meldingen of klachten over ongewenst gedrag van coaches zoals: agressie en geweld, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten, pesten en/of discriminatie. Op deze manier wil FLOOR jongerencoaching escalatie en formele klachten vóór zijn.

De vertrouwenspersonen zijn:

Patricia Nep

T 06-44962578
E nep.patricia@gmail.com
I www.linkedin.com/in/patricia-nep-a097679

 

Barbara Wünsch

T 06-46766036
E bjrwunsch@gmail.com
l

 

Voor andere vragen of twijfels, bijvoorbeeld over het functioneren van de coach kunnen jongeren, ouders/verzorgers of andere betrokkenen de directeur raadplegen.

Gedragscode

Elke vrijwillige jongerencoach en vertrouwenspersoon ondertekent een gedragscode. FLOOR jongerencoaching vindt het namelijk belangrijk dat zij bewust nadenken over grenzen en gevoeligheden bij de (veelal kwetsbare) jongeren die zij begeleiden.

De gedragscode bestaat uit twee delen:

  • Omgangsregels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor jongeren én vrijwilligers.
  • De omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door FLOOR jongerencoaching wordt gevoerd.

Privacybeleid

En dit is de privacy verklaring van FLOOR jongerencoaching.

Het verhaal van

MAYKE

Iedere maand proberen we je mee te nemen in de ontwikkelingen die FL... Lees verder

Meer verhalen
over FLOOR?
Lees verder