Logo Floor
Liann FLOOR voor organisaties

FLOOR voor coaches

Veel jongeren met een handicap, chronische ziekte of die uitvallen op school hebben een eigen glazen plafond. Dat plafond ontstaat, omdat ze veel voor hun kiezen hebben gehad of in een kleine wereld hebben geleefd. Het belemmert hen in het volwaardig volwassen worden, om uit te groeien tot de persoon die zij werkelijk zijn. Op eigen kracht kunnen ze dit plafond vaak moeilijk doorbreken. Daarom zijn we regelmatig op zoek naar FLOOR coaches waarmee zij die stap wél kunnen zetten.

Om wat voor jongeren gaat het?

FLOOR coaches werken met jongeren die niet de standaardroute lopen. Bijvoorbeeld door een ziekte of aandoening zoals autisme, een lichamelijke, zintuiglijke of psychische beperking. Daarnaast melden zich regelmatig schooluitvallers. Ook jongeren met een licht verstandelijke beperking kunnen bij ons aankloppen.

Wat voor coaches zoeken we?

FLOOR zoekt met regelmaat coaches die jongeren helpen om hun ambities te ontdekken en waar te maken! Je hoeft niet persé ervaring te hebben als coach, maar dat is wel mooi meegenomen. Het belangrijkste is dat je de capaciteiten bezit om echt te luisteren naar jongeren en hen als gelijkwaardige partner te ondersteunen bij het behalen van hun zelfgekozen doelen. Let op, het gaat om een vrijwillige functie! Naast je werk als FLOOR coach fungeer je ook als ambassadeur van FLOOR en maak je je als jongerencoach bekend in je omgeving. De FLOOR -organisatie ondersteunt je daarbij.

FLOOR coaches:

 • hebben minimaal HBO werk- en/of denkniveau;
 • zijn positief, oplossingsgericht en enthousiast;
 • hebben affiniteit met en staan open voor jongeren, ongeacht hun achtergrond of beperking;
 • kunnen veiligheid en steun bieden;
 • beschikken over een Verklaring omtrent Gedrag;
 • hebben coach capaciteiten en bij voorkeur coach ervaring;
 • beschikken over een netwerk in het bedrijfsleven;
 • delen de visie van FLOOR jongerencoaching;
 • hebben de intentie om zich minimaal twee jaar op vrijwillige basis in te zetten om jongeren te begeleiden;
 • hebben de ruimte om hun coachee circa één keer per twee weken te ontmoeten;
 • willen meedoen aan een training van vier dagdelen en intervisie bijeenkomsten;
 • zijn bereid om als ambassadeur te fungeren.

Hoe ziet het coachtraject eruit?

 • Het coachingstraject is gericht op het maken en realiseren van de toekomstplannen van de jongere.
 • Gesprekken met je coachee vinden in het begin wekelijks en later tweewekelijks plaats op een plek en tijdstip die zowel voor de jongere als jouzelf prettig zijn.
 • Je start met het beter leren kennen van de jongere: Wat vindt hij(/zij) leuk? Wanneer voelt hij zich prettig? Waar liggen zijn kwaliteiten? Hoe ziet zijn toekomstdroom eruit?
 • Vervolgens help je de jongere bij het formuleren van zijn doel: wat wil hij aan het einde van het coachtraject bereikt hebben? En wat is daarvoor nodig?
 • Daarmee ga je samen met je coachee aan de slag.
 • Belangrijk is dat de coachee zijn netwerk betrekt bij de persoonlijke toekomstplannen. Het is aan jou om daarmee te helpen.
  En mocht het netwerk er nog niet of onvoldoende zijn, dan help je om dat op te bouwen.
 • Zo nodig ga je er samen op uit, bijvoorbeeld naar een open dag van een school of je voert samen een netwerkgesprek.
 • Lukt het je om een snuffelstage te organiseren? Dat is zeer welkom.
 • Tijdens de coaching word je begeleid door een supervisor en de trajecten worden zorgvuldig geëvalueerd.
 • Aan het einde van het coachingstraject kijk je samen terug op wat de jongere heeft bereikt.
“Toen ik thuis zat en vooral baalde dat school wéér niet gelukt was, hielp nadenken over mijn persoonlijke toekomstplan om weer het licht te zien.” – Merlijn, oud coachee

Selectieprocedure en training

Selectieprocedure

Op dit moment zijn we hard op zoek naar nieuwe coaches. Wil jij een FLOOR-coach worden? Stuur dan een mailtje naar contact@floorjongerencoaching.nl

Training

Als we een training plannen, organiseren we vooraf een informatiebijeenkomst. De eerst volgende informatiebijeenkomst is woensdag 3 april 2024  in Utrecht. Wie daarna verder wil, krijgt van ons het FLOOR handboek voor coaches en  aan de hand van vragen hierover of FLOOR en jij een match zijn. Zo ja, dan ga je de training Persoonlijke Toekomstplanning volgen. Dit is een positieve methode om samen inzicht te krijgen in wie de jongere is, wat hij wil en hoe hij dat kan organiseren. De training duurt vier dagdelen. Ook gedurende jouw coachtrajecten krijg je natuurlijk de nodige begeleiding van ons: individueel en door middel van intervisies. Van alle coaches vragen we een Verklaring Omtrent Gedrag.

Staat er al een coachee in de wacht? Dan kun je meteen aan de slag. Is er nog geen coachee beschikbaar? Dan wordt er van je verwacht dat je jezelf actief bekend maakt in je omgeving als FLOOR jongerencoach.

De kosten voor de training van vier dagdelen bedragen € 100. Wij vragen deze tegemoetkoming in de kosten, zodat aankomende coaches zorgvuldig nadenken over de investering die ze doen. Past een rol als FLOOR coach en -ambassadeur bij jou? En heb je genoeg ruimte om een jongere te begeleiden? Als FLOOR jongerencoach investeer je in jongeren én in jezelf als coach. Tevens is jouw bijdrage bedoeld als tegemoetkoming in de trainings- en begeleidingskosten die een veelvoud zijn van dit bedrag.

“Ik heb een bijzondere verbinding met jongeren met een beperking. Dat komt, omdat ik een zus heb met het syndroom van Down en uit ervaring weet wat de impact van een beperking kan zijn op je ontwikkeling en de plaats die je inneemt in de maatschappij. Ik gun het vooral deze jongeren om hun talenten te ontwikkelen en hun dromen waar te maken.”  
– Ardo, FLOOR jongerencoach

Meer weten?

Neem contact op met: Carola Rothuizen, FLOOR jongerencoaching
T 06 46886060
E contact@floorjongerencoaching.nl

Het verhaal van

MAYKE

Iedere maand proberen we je mee te nemen in de ontwikkelen die FLOOR... Lees verder

Meer verhalen
over FLOOR?
Lees verder