Logo Floor
Gerie FLOOR voor ouders

FLOOR voor ouders

Een coach laat je nét even scherper nadenken over jezelf. Over wie je bent en vooral over wat je wilt. Een FLOOR jongerencoach stelt jouw kind vragen en neemt de tijd om onbevangen te luisteren. Zo helpen onze coaches jouw kind te ontdekken waar hij of zij goed in is en blij van wordt. Ook is FLOOR er voor ouders, ter ondersteuning.

Toekomstplan

Welke dromen zijn er en welke stappen kan jouw kind nemen om die dromen waar te maken? En hoe kan een netwerk worden gecreëerd om daarbij te helpen? Zo ontdekt je kind nieuwe mogelijkheden. Samen met de coach maakt je kind een persoonlijk toekomstplan. Een plan dat aansluit op het niveau, karakter en de levensfase van jouw kind. Iemand van buiten kan dat doorgaans makkelijker dan jij als ouder/verzorger.

Dromen en doelen

Jongeren die bij ons komen, weten soms wat ze willen. Ze zijn op zoek naar een passende studie, werk of een fijne woonplek. Sommigen willen ontdekken welke vrijetijdsbesteding bij hen past of meer leeftijdsgenoten leren kennen. Anderen weten het nog helemaal niet. Dat maakt niet uit. Als ze maar gemotiveerd zijn om met hun toekomst aan de slag te gaan.

FLOOR wil jouw kind graag stimuleren om te onderzoeken en stappen te zetten die hij of zij misschien alleen niet genomen zou hebben. Maar wel op een manier die veilig voelt en aansluit bij wie jouw kind is. Zo vindt jouw kind zijn of haar eigen weg in de samenleving.

Training voor ouders

Ook als ouder/verzorger is het natuurlijk belangrijk om je kind al van jongs af aan toekomstgericht te begeleiden. Daarom is er FLOOR voor ouders, een training speciaal voor ouders. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Veelgestelde vragen door ouders/verzorgers:

Hoe kan FLOOR mij als ouder helpen?

Het kan heel prettig zijn als jij als ouder een stapje terug kan bij het begeleiden van je kind. Veel jongeren willen die afstand zelf ook, dat hoort  bij de levensfase. Een FLOOR jongerencoach kan op een onbevangen manier met jouw kind aan de slag. Voorwaarde is wel dat het zelf iets wil.

Soms kloppen er ook ouders aan die vertellen dat een coach zo goed zou zijn voor hun kind, maar dat het hulp afwijst. Dat is heel erg lastig. FLOOR biedt deze ouders telefonische ondersteuning om hierin mee te denken. Soms kan dat behulpzaam zijn om nieuwe wegen te vinden om je kind verder te helpen.

Scholen en ouderverenigingen kunnen FLOOR ook inhuren om ouders te trainen op het gebied van Persoonlijke Toekomstplanning. Zo ontstaat een gezamenlijk onderzoek naar de wijze waarop je je kind zo goed mogelijk kunt ondersteunen en gebruik je elkaars ervaring en deskundigheid.

Is mijn kind geschikt voor een FLOOR coach?

FLOOR jongerencoaching is bedoeld voor jongeren tussen de circa 15 en 30 jaar die het lastig vinden om hun plek in de maatschappij in te nemen. Bijvoorbeeld omdat ze een beperking (fysiek, verstandelijk, psychisch) of een ziekte hebben of uitgevallen zijn op school. Jongeren ervaren innerlijke factoren waardoor het lastiger is om hun weg te vinden dan leeftijdsgenoten.

Een jongere is geschikt om te coachen als hij:

  • zelf iets wil (coachen in opdracht van de ouders werkt niet);
  • ruimte heeft om met zijn toekomst aan de slag te gaan en niet opgeslokt wordt door overleven in het nu;
  • bereid is om energie te steken in het traject;
  • ervoor open staat om zijn netwerk te betrekken bij zijn toekomstplannen;
  • voldoende sociale steun en zelfzorg heeft;
  • in staat is om op zijn eigen functioneren te reflecteren.

In de praktijk betekent dat jongeren met zwaardere psychische problematiek en/of een matige tot zware verstandelijke beperking over het algemeen niet geschikt zijn voor een FLOOR traject. In dat geval wordt een andere vorm van ondersteuning geadviseerd.

Wat is het verschil tussen een FLOOR jongerencoach en een hulpverlener?

FLOOR jongerencoaches gaan ervan uit jouw kind goed is zoals hij of zij is. Wij kijken naar de mens, het “label” is daarbij ondergeschikt. FLOOR coaches helpen jouw kind om met zijn eigen gebruiksaanwijzing te leren omgaan. Jouw kind staat centraal in het gehele traject, we werken niet met protocollen. Wij zoeken op een creatieve manier naar oplossingen die bij jouw kind passen. Dat geldt voor de plek en het moment waar we afspreken en de manier waarop we werken. Of je elkaar in dat gezellig koffietentje ontmoet of in de kroeg. Samen een sollicitatiebrief maakt, naar een proefles fitness gaat of oefent met het openbaar vervoer. Dat is het voordeel van een vrijwillige coach, er is heel veel mogelijk.

Hoe verloopt het contact tussen de coach en mij als ouder/verzorger?

Jouw kind bepaalt in principe hoe dat contact verloopt. FLOOR coaches streven ernaar jouw kind centraal te stellen in het gehele proces. Echter onze coaches stemmen graag zorgvuldig af met de ouders. Het is tenslotte van groot belang dat je als coach en ouder en driehoek creëert met je kind. En dat je als ouder met een gerust hart je kind aan een coach overlaat. Overleg met de ouders vindt in principe altijd in de aanwezigheid/met medeweten van het kind plaats. We vinden transparantie over het contact tussen ouders en coaches heel belangrijk.

Als je kind minderjarig is of een verstandelijke beperking heeft, is toestemming van de ouders nodig om een coachtraject te starten.

Wat kan ik zelf doen om mijn kind toekomstgericht te begeleiden?

Veel ouders beginnen te laat met het toekomstgericht begeleiden van hun kind. Het is belangrijk om tijdig te zorgen voor een groter sociaal netwerk dan alleen familie en professionals. Wie kan nog meer een rol spelen in de begeleiding van jouw kind? Mensen om jou heen willen vaak best helpen, maar weten doorgaans niet hoe. En creëer mogelijkheden voor je kind om leeftijdsgenoten te ontmoeten en te ontdekken waar het goed in is. Een passende woonplek vinden, kan soms jaren duren, begin daarom tijdig met plannen maken daarvoor. Wil jij hulp bij het toekomstgericht begeleiden van jouw kind? Neem contact op FLOOR.

 

Welke kosten zijn er verbonden aan een coachingstraject bij FLOOR jongerencoaching?

Als tegenprestatie voor het coachingstraject van maximaal een jaar zijn er twee betalingsmogelijkheden. Jongeren betalen een bijdrage van € 100,- of bieden op hun beurt hulp aan iemand bij hen in de buurt ter waarde van dit bedrag. Dit kan bijvoorbeeld door middel van vrijwilligerswerk dat aansluit bij de kwaliteiten van de jongere. Ook wel het ‘geef-het-door-principe’ genoemd. Als de jongere kiest voor de tegenprestatie zal hij of zij samen met de coach onderzoeken wat het beste bij de jongere past en hoe dit georganiseerd kan worden.

Het verhaal van

MAYKE

Iedere maand proberen we je mee te nemen in de ontwikkelen die FLOOR... Lees verder

Nieuws

Wie zijn de mensen achter FLOOR?

Floor, 17 juli 2020

Misschien weet je al dat we bij FLOOR met vrijwillige coaches werken, en dat onze coaches door heel Nederland acti... Lees verder

Meer verhalen
over FLOOR?
Lees verder