Logo Floor

FLOOR voor organisaties

“Hoe creëer jij een goed leven dat bij jou past?”
Dat is de vraag die we met regelmaat moeten stellen aan jongeren met een beperking. Stichting FLOOR jongerencoaching kan uw organisatie daarbij ondersteunen. Met workshops en individuele coaching. Ook is het mogelijk om ouders of uw professionals te trainen in de wijze waarop FLOOR toekomstplannen met jongeren maakt. Samen kunnen we jongeren extra stimuleren om hun plek in te nemen in de maatschappij.

Waarom toekomstplanning?

Regie nemen over je toekomst is lastig. Zeker als er in het verleden veel voor je is beslist. Of de standaardroute niet passend voor je is. Bovendien willen jongeren graag hun ouders wat meer op afstand. En dat is gezond. Als school, werk- of dagbestedingsplek, woonvorm of uitvoerder van sociale zekerheid heeft u dus een belangrijke rol als het om toekomstplanning gaat. Kijk hier naar de presentatie over FLOOR met filmportretten van jongeren.

Person Centered Planning

FLOOR jongerencoaches en trainers werken met de methodiek Persoonlijke Toekomstplanning. Oorspronkelijk afkomstig uit de VS waar het Person Centered Planning genoemd wordt. Dit is een positieve, beeldende manier om aan de slag te gaan met vragen als: Wie ben ik? Wat wil ik? Hoe kan ik dat organiseren? En wie kan mij helpen? FLOOR kijkt daarbij breed. Of het nu gaat om werk, sociale relaties, leren, persoonlijke ontwikkeling en vrije tijd. Alle levensgebieden hebben invloed op elkaar. Hoe beter je jezelf kent, hoe beter je een passend toekomstplan kunt maken. En het wordt makkelijker om stappen te zetten als die aansluiten bij hoe jij in elkaar zit. Bovendien leren we jongeren op een andere manier naar netwerken kijken. Alle succesvolle jongeren met een beperking hebben een groot netwerk. Hoe creëer je dat op een manier waarbij jij de regie houdt? Dit artikel legt de methodiek van Person Centered Planning goed uit.

Individuele coaching

FLOOR heeft een netwerk van vrijwillige coaches die werken met jongeren die zich rechtstreeks bij FLOOR melden. Deze coaches kunnen ook in opdracht van organisaties werken. Zo begeleidt FLOOR momenteel een groep Viertaal-leerlingen, zie ook dit filmpje.

“Wij vinden het van belang dat onze leerlingen de relatie blijven leggen tussen wat er gebeurt op school en wat de mogelijkheden zijn in het bedrijfsleven. Wij zien dat leerlingen blij zijn met de coaching, dat ze zich daardoor zekerder opstellen en meer zelfvertrouwen uitstralen.”

Chris Tetteroo, directeur Viertaal College Amsterdam

Workshops

FLOOR verzorgt workshops en workshopseries op het gebied van toekomstplanning. Jongeren maken in een groep hun eigen toekomstposter en presenteren deze naderhand. Zo leren jongeren van elkaar en door toekomstdromen uit te spreken, maken zij zich het “toekomst denken” eigen.

“LFB vindt het belangrijk dat mensen met een verstandelijke beperking de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Vaak is dat niet vanzelfsprekend en is er ondersteuning of coaching nodig om stappen te kunnen zetten. Na de toekomstworkshops bij de LFB werkte een aantal jongeren met een individuele jongerencoach verder aan hun toekomstplannen. Daarbij hebben er verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden in de persoonlijke levens van de jongeren. Jongeren werden bewuster, steviger, ondernamen nieuwe activiteiten en/of breidden hun persoonlijke netwerk uit”.

Joost Blommendaal, manager LFB

Ook op VSO-scholen biedt FLOOR jongerencoaching workshops en workshopseries aan. We inspireren leerlingen met verhalen van jongeren met beperking die hun weg hebben gevonden. We vertellen over successen en de sleutels daartoe, maar ook over de obstakels op de weg. Jongeren worden uitgenodigd om te dromen en de regie te nemen over hun eigen leven. Zie ook FLOOR voor scholen.

Train the professional/parent

De visie van Persoonlijke Toekomstplanning kan een waardevolle aanvulling zijn op de bagage die ouders en professionals reeds in huis hebben. Hoe meer mensen de jongere centraal zetten in het vinden van zijn eigen weg, hoe makkelijker jongeren de regie kunnen nemen over hun leven.

Meer weten over de mogelijkheden van FLOOR jongerencoaching in uw organisatie?

Neem contact op met:

Gigi Dingler
Directeur

E contact@floorjongerencoaching.nl
T 035 – 750 63 44

Het verhaal van

Jolien

Zelfontwikkeling is voor iedereen. Ook als je een kleine portemonnee hebt. Dat is de missie van Jolien. Deze gedre... Lees verder

Meer verhalen
over FLOOR?
Lees verder