Logo Floor
Nieuws

Gigi takes the FLOOR – Nieuw project: Zie Mij

FLOOR, 15 december 2021

Gigi Dingler is directeur bij FLOOR jongerencoaching. Zij schrijft één keer in de twee maanden een column over zaken die op dat moment spelen. Deze keer schrijft ze over het project Zie Mij – Nu & In De Toekomst. In dit project nemen jongeren hun ervaring met revalidatie-en hersteltrajecten onder de loep, zodat deze beter gaan aansluiten bij hun belevingswereld en ambities.

Waarom Zie Mij – Nu & In De Toekomst (ZMN&IDT)?

Tijdens de FLOOR academy, het project waarin jongeren met een aandoening andere jongeren empoweren, ging het gesprek met regelmaat over revalidatie en herstel. Jongeren waren lang niet altijd positief over de wijze waarop zij daarin begeleid zijn. Wat bleek? De jongeren vonden veel herkenning in elkaars verhalen en er waren veel overeenkomsten! Of het nu ging om jongeren die met lichamelijke aandoeningen te maken hebben of met psychische. Aansluiten bij hun eigen leefwereld deed het onvoldoende.

“Tuurlijk moet ik op mijn energie letten, maar soms wil ik even naar dat feestje en dan heb ik het ervoor over dat ik er een paar dagen af lig. Dat vonden mijn behandelaars lastig te begrijpen.” – Een jongere uit het kernteam van de FLOOR academy

“In therapie heb ik geleerd hoe ik het met mijzelf uithoud, maar hoe doe ik dat dan als ik straks een gezin wil en een baan? Die ondersteuning miste ik. De coaching van FLOOR heeft mij daarbij erg geholpen.” – Een oude-coachee van FLOOR jongerencoaching

Wij zagen het als een mooie aanvulling op onze coaching en projecten om met dit thema wat te doen. De missie van FLOOR is immers jongeren versterken. Hoe mooi is het als we de stem van jongeren kunnen laten horen in het reguliere revalidatie- en herstelaanbod? Dat vindt het AGIS Innovatiefonds ook en zij ondersteunen daarom dit belangrijke initiatief. 

Wat er gebeurt in ZMN&IDT

In het project ZMN&IDT onderzoeken jongeren, ouders, en (aankomende) professionals hoe revalidatie- en hersteltrajecten beter aan kunnen sluiten bij de leefwereld van jongeren. Hoe worden jongeren beter begrepen? Hoe begeleid je hen vanuit eigen regie? Hoe leg je de focus op wat jongeren wel kunnen? En hoe neem je hun toekomst mee in de begeleiding nu? Juist de samenwerking met professionals zorgt voor uitkomsten die aansluiten bij de kaders die professionals ervaren in hun werk. Ook zij willen graag een integrale benadering, maar lopen aan tegen beperkingen. Soms harde, zoals tijd en geld, maar vaak is er meer mogelijk dan op het eerste gezicht lijkt. Maar hoe pak je dat dan aan?

Tijdens het project deelt het team van ervaringsdeskundigen, studenten en professionals met elkaar hoe ze revalidatie- en hersteltrajecten nu ervaren. Wat hebben ze gemist, maar ook wat er goed ging. Het mooie was dat professionals en de ervaringsdeskundigen in de sessies meteen leerden van elkaar. Dat illustreren ook de volgende uitspraken die werden gedaan:

Later in het project gaat het team verder met waar ze van dromen om revalidatie- en hersteltrajecten beter te laten aansluiten bij jongeren. Vervolgens gaan ze verder met wat er volgens hen concreet nodig is om revalidatie- en hersteltrajecten te verbeteren en hoe ze daarvoor concrete producten kunnen ontwikkelen. 

Het is een prachtig creatief proces waarin de verschillende gezichtspunten elkaar versterken. Ik ben natuurlijk heel erg benieuwd naar de uitkomsten. Het is zo mooi dat we met FLOOR steeds meer vormen vinden om de ervaring van jongeren in te zetten om andere jongeren te versterken. Zodra we meer nieuws hebben, laten we jou dat weten!

 

 

Deel dit bericht

Meer verhalen
over FLOOR?
Lees verder