Logo Floor
Merlijn Floor voor scholen

thuiszitters

Bij FLOOR coachen we regelmatig jongeren die thuiszitten, om wat voor reden dan ook. Frustrerend voor de jongeren en hun ouders. FLOOR jongerencoaching ondersteunt deze thuiszitters!

Groeiend probleem

Er zitten bijna 5.000 kinderen en jongeren langdurig thuis zonder onderwijs. Als we daar de jongeren bij optellen zonder werk of bevredigende dagbesteding, dan gaat het om nog veel meer thuiszitters, tegen de 40.000. Veel thuiszitters hebben geen passende weekinvulling of een toekomstplan. Dat is frustrerend en deprimerend, voor deze groep jongeren maar ook voor hun omgeving. Ze hebben ambitie, maar soms lukt het gewoon even niet of sluit het onderwijs of de begeleiding niet aan.

Wat kan er wel?

Het onderwijs en de begeleiding kunnen we niet zomaar veranderen. Wel kunnen we kijken wat we in de tussentijd voor jongeren kunnen betekenen die niet naar school gaan. Zodat ze sociaal en psychisch niet steeds verder afglijden, maar een invulling vinden waar ze zich prettig bij voelen, met of nog even zonder onderwijs of werk.

Wat doet FLOOR voor thuiszitters?

Jongeren kunnen bij FLOOR terecht als zij aan hun toekomst willen werken ‘buiten de gebaande paden’. Jongeren die wat willen, maar misschien niet weten hoe. Voor wie de standaardroute niet werkt.

Zij kunnen met één van onze vrijwillige coaches aan de slag om een persoonlijk toekomstplan te maken en stappen te zetten waarbij ze hun netwerk betrekken en vergroten. Onze coaches hebben ervaring met thuiszitters, maar zij kijken vooral naar wie je bent en wat je wilt. Naar wat er wel kan, in plaats van naar wat er mis is gegaan.

Interesse in een coachingstraject bij FLOOR? Bekijk hoe de aanmelding werkt en neem contact met ons op voor een kennismaking. Jongeren kunnen op dit moment kennismaken met een van onze coaches via videobellen.

Merlijn is oud-coachee van FLOOR en voormalig thuiszitter. Met behulp van FLOOR jongerencoaching vond hij zijn passie. Nu is hij filmmaker en heeft hij zijn eigen film gemaakt over dit onderwerp.
Het verhaal van

MAYKE

Iedere maand proberen we je mee te nemen in de ontwikkelen die FLOOR... Lees verder

Meer verhalen
over FLOOR?
Lees verder