Logo Floor
Nieuws

Het Goldschmeding project: dit was de stakeholderbijeenkomst

FLOOR, 24 april 2024

Op 18 april vond de stakeholdersbijeenkomst plaats voor het Goldschmeding project ‘Als ik ooit aan het werk wil, waar begin ik dan nu?’. Een project dat zich richt op jongeren met een psychische aandoening en/of een licht verstandelijke beperking die uitstromen uit het VSO stonden daarbij centraal. Het was een leuke en leerzame bijeenkomst en geven je graag een inkijkje. Lees je snel verder?

Dit was het eerste doel van de bijeenkomst

Het eerste doel van de bijeenkomst was inzicht en overzicht geven per betrokkene bij het project:

  • De VSO-jongeren waren gesterkt in hun persoonlijke ontwikkeling en ze hadden een fijne, professionele begeleiding ervaren tijdens hun stage. De coachees vertelde hun verhaal én waren in beeld. Ze vertelden dat het door de aanpak van FLOOR-jongerencoaching ‘lekker’ met ze liep en dat ze daardoor een heerlijke boost in hun zelfvertrouwen hadden gekregen.
  • Een FLOOR-coach verschafte inzicht over de methodiek van FLOOR-jongerencoaching en lichtte de gestelde doelen binnen het project over zelfbewustzijn vergroten, intrinsieke motivatie ontwikkelen, succeservaring opdoen, oefenen met netwerken en op een laagdrempelige manier werknemersvaardigheden opdoen verder toe.
  • Het mooie was ook dat de drie deelnemende scholen erg positief waren over de coaches omdat ze zich met hun hart – vrijwillig – inzetten, omdat ze de getuige waren van de successen bij de leerlingen, vanwege de positieve insteek, de waarderende benadering en vanwege de netwerkbenadering.
  • De supervisoren verschaften inzicht in het type deelnemende jongeren (zwaar lichamelijk beperkt, grote rugzak, weinig kennis van de buitenwereld), benoemde dat hun persoonlijke ontwikkeling was vergroot en dat ze begeleid waren tijdens het stage lopen. Ook bleek dat het persoonlijke netwerk van de deelnemende VSO-jongeren – oorspronkelijk – klein was.

En dit was het tweede doel van de bijeenkomst

Het Tweede doel van de bijeenkomst was om inzicht te geven over het verloop van het traject, het bleek heel lastig om scholen te vinden en de drie deelnemende scholen konden minder jongeren aandragen dan verwacht. Er bleken minder leerlingen met richting arbeid te zijn, de door ouders aangemelde leerlingen waren nog te jong, de leerlingen bleken omringd door hulpverleners of de leerlingen bleken een grote rugzak te hebben dan wel alleen de ‘puzzelstukjes’ werden geselecteerd. Uiteindelijk zijn er 6 VSO-jongeren aangemeld. Er stroomden ook acht andere jongeren in, in de leeftijd van 20-30 jaar, veelal gekenmerkt door (een vorm van) autisme. Het interessante daarvan was dat zij al stappen zetten naar werk, hun persoonlijk netwerk was groter en in drie gevallen kwamen zij via hun netwerk aan betaald werk.

Hoe nu verder?

Het projectplan kende niet voor niets een fase twee en drie.  In fase twee is het middellange termijn doel te bereiken dat de vrijwillige coaches en VSO-scholen structureel samenwerken. Wij hebben hier nog ruim een jaar voor. Hoopvol is dat één van de deelnemende scholen meteen mogelijkheden zag voor een extra groep leerlingen. Hoopvol is ook dat op één van de andere scholen het aantal leerlingen met richting uitstroom arbeid de komende jaren toeneemt. Tot slot is het hoopvol dat de derde school uit zichzelf aanbood om flyers van FLOOR-jongerencoaching onder de aandacht te brengen van leerkrachten en ouders. In de nabije toekomst is de één-op-één FLOOR-methodiek Persoonlijke Toekomstplanning onderdeel van het programma van de VSO-jongeren zodat zij goed voorbereid zijn op weg naar werk. Voor dit mooie doel zetten wij ons de komende tijd graag in!

De Toekomst

In de derde fase van het project, op de lange termijn, hebben jongeren de motivatie en het vertrouwen om zelf deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Er is synergie bereikt met de stakeholders rondom de jongere, de jongere voelt zich serieus genomen en vindt zo gemakkelijker zijn weg.  Vele ideeën hiervoor zijn verkend tijdens de gevormde werkgroepen die tijdens het eten samen aan de slag gingen! Later meer hierover…

De stakeholderbijeenkomst was al met al een geslaagde middag en avond waarbij interessante feiten en verhalen werden uitgewisseld. Er was voor iedereen voldoende ruimte input te leveren om samen naar de toekomst te kijken. Voor nu sluiten we daarom af met de mooie woorden van Mayke Leerkes (stagebegeleider het Gentiaan College).

“Jullie doen dit allemaal op vrijwillige basis, naast jullie baan, voor de jongeren. Nou, daar neem ik mijn petje voor af!”

Deel dit bericht

Meer verhalen
over FLOOR?
Lees verder