Logo Floor
Nieuws

Goldschmeding Project: Als ik ooit aan het werk wil, waar begin ik dan nu?

FLOOR, 23 december 2022

We zijn op stoom! Onze FLOOR coaches zijn jongeren van het Piramide College in Den Haag, en van St. de Kleine Prins in Hilversum aan het coachen, en is er een individueel traject. Begin 2023 komen daar hoogstwaarschijnlijk nog zo’n vier coachtrajecten bij. Dit zijn jongeren die (bijna) uitgestroomd zijn. Ook zijn we heel benieuwd naar wat zij op hun route richting betaald werk uiteindelijk gaan tegenkomen. U kunt dit proces volgen via onze social media, website en nieuwsbrieven.

Samenbrengen methodiek FLOOR en Piramide College

Met het Piramide College zijn we in gesprek om onze methodieken te verkennen. Wat houdt onze  FLOOR methodiek, de persoonlijke toekomstplanning, precies in, en in hoeverre sluit deze aan bij de LOB-vakken die door Ingrid verzorgd worden? Waar kunnen we elkaar eventueel aanvullen?

Een eerste globale inventarisatie geeft aan dat het onderwijs rond arbeid, zoals dat op de Piramide is ingericht, zinvolle informatie kan geven aan de werk gerelateerde coachtrajecten. Op het gebied van netwerken kan FLOOR weer van toegevoegde waarde zijn op het curriculum van de VSO-school. Hoe ziet het netwerk van de jongere eruit? Hoe kan de jonger dit laten groeien, en inzetten om de gestelde doelen te bereiken?

Vertrouwen in de FLOOR coaching

Dick Rensen heeft vertrouwen in de FLOOR coaching. Met name het laagdrempelige karakter spreekt hem aan. Er hoeft niet eerst hele infrastructuur te worden opgetuigd voordat een coachtraject van start kan gaan. Wel vindt hij het belangrijk dat er aandacht is voor de fase ná het nazorgtraject. Het moment dat het even niet meer zo soepel verloopt. Er kan tegenslag zijn, de begeleiding vanuit de school raakt op de achtergrond, de gunfactor bij de werkgever is weg, en de jongere is onzeker.

Een terechte zorg. En juist daarom is het belangrijk dat de jongere zelf aan het roer gaat staan van zijn of haar leven. Want om uiteindelijk aan het werk te gaan, is het voor de jongeren nodig dat ze een realistisch zelfbeeld hebben, voldoende werknemersvaardigheden hebben ontwikkeld, dat ze weten hoe ze hun netwerk ontwikkelen en inzetten. Dat geeft zelfvertrouwen om (weer) in beweging te komen, zeker wanneer het even tegenzit.

Gelukkig leert onze ervaring tot nu toe dat jongeren na een FLOOR coachtraject de handvatten ontwikkelen om zelf makkelijker hun weg te vinden in het leven. En dat is ook nodig om de koufase, zoals Dick Rensen zo treffend aangeeft, te overwinnen.

OPROEP: WIJ ZOEKEN NOG  VSO-JONGEREN!

Er is nog ruimte om meer VSO-jongeren te coachen! Het is voor deze jongeren een mooie kans om erachter te komen wat ze echt willen, en wat ze aan werknemers- en netwerkvaardigheden kunnen ontwikkelen. Bovendien neemt de FLOOR coach op deze wijze een stukje nazorg van de school over!

Heeft u vragen over dit project, of bent u werkzaam op een VSO-school, en zijn er leerlingen die u zo’n coachtraject naar werk gunt?  Neem contact op met Carola Rothuizen, projectleider (carola@floorjongerencoaching.nl).

Deel dit bericht

Meer verhalen
over FLOOR?
Lees verder