Logo Floor
Nieuws

Gigi takes the FLOOR – Jongeren participatie

FLOOR, 5 november 2020

Gigi Dingler is directeur bij FLOOR jongerencoaching. Zij schrijft één keer in de twee maanden een column voor FLOOR over zaken die op dat moment spelen. Deze keer schrijft ze over jongeren die tussen wal en schip vallen en hoe participatie voor hen wel werkt. 

Vrijwillige FLOOR-coaches begeleiden vaak jongeren die niet werken, niet naar school gaan en niet zien hoe ze hun toekomst kunnen vormgeven. Ze zitten thuis en hebben geen idee hoe het verder moet. Veel van deze jongeren blijken baat te hebben bij een steuntje in de rug van een FLOOR-coach. Dat is een vrijwilliger die tools aanreikt om zicht te krijgen op hoe je een leven creëert dat bij jou past. We willen graag meer van deze jongeren bereiken en daarom zijn we op onderzoek uitgegaan: jongeren tussen de wal en het schip, wie zijn dat eigenlijk?

Jongeren met wel erg veel verschillende problemen tegelijkertijd

In Nederland zijn er rond 2,5 miljoen jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Ongeveer 350.000 jongeren ondervinden drempels als het om leren of werken gaat. Ze ervaren problemen op sociaal gebied, hun werk of opleiding is niet passend of ze vinden het lastig om zichzelf te kunnen redden. Zo wacht bijvoorbeeld ruim twee derde van de jongeren die uitstroomt uit het VSO (voortgezet speciaal onderwijs onderwijs) een uitkering. Vaak stapelen problemen zich op. Denk bijvoorbeeld aan schulden, te veel stress op school of werk, verslaving, ingewikkelde situaties thuis en eenzaamheid. In de meeste gevallen is er hulp, alleen…. deze hulp bereikt dus niet alle jongeren. Soms weten jongeren de weg niet, zijn er bijvoorbeeld wachtlijsten of sluit de hulp niet aan bij hun behoefte.

“Ik was echt hulpverleningsmoe toen ik bij FLOOR kwam, het ging vooral over problemen, mijn jeugd en wat ik allemaal moest.”

Oud-coachee bij FLOOR (18)

Circa 35.000 tot 40.000 jongeren geven aan dat het hen niet lukt om te werken of een opleiding te volgen. Of te participeren in de maatschappij. En ze zien ook geen toekomstperspectief. Soms willen of kunnen ze niet werken vanwege problemen thuis, zorg voor een kind of detentie. Bij het grootste deel spelen factoren bij de jongere zelf een rol, zoals psychosociale problemen, ziekte en vormen van arbeidsongeschiktheid.

“Ik heb zelf drie jongeren gecoacht die vastgelopen waren op school. Eentje op het speciaal voortgezet onderwijs en twee anderen in het MBO. Heftig om te zien hoe zij zich ieder op hun eigen manier terugtrokken uit de maatschappij en de weg kwijt waren. Anderzijds was er eigenlijk niet eens zo heel veel nodig om ze weer zicht te geven op hun kwaliteiten en dromen. Toen ze daarmee aan de slag gingen en ontdekten wat ze nodig hadden om voor zichzelf te zorgen, groeide hun zelfvertrouwen en gingen ze de wereld weer in.”

Gigi, coach en directeur bij FLOOR jongerencoaching

Participatie maakt je sterker en gezonder

Het is bekend dat naar school gaan en werken je sterker en gezonder maken. Maatschappelijke activiteit vergroot namelijk sociale steun. Meedoen heeft ook effect op zingeving en sociale cohesie. Allerlei factoren die bijdragen aan het hebben van een betekenisvol leven. Maar wat als school en werk nu juist niet lukt? Of je na jaren thuiszitten wil ontdekken wat je wilt en kunt? Dan is het de kunst om te onderzoeken hoe je op andere manieren mee kunt doen. Bij FLOOR hebben we ervaren dat elke jongere graag mee wil doen. Het is de specialiteit van een FLOOR jongerencoach om jongeren hun eigen weg te laten vinden, vooral als die route anders is dan de standaardroute.

“Ik zit al meer dan drie jaar thuis met chronische ziekten, zowel psychisch als lichamelijk. Na therapie, om het een en ander te verwerken, ben ik er nu aan toe om naar mijn toekomst te gaan kijken.”

Coachee bij FLOOR (22)

Waar vinden we jongeren tussen de wal en het schip die we verder kunnen helpen? Of nog beter, hoe vinden ze FLOOR? Tips zijn welkom!

Bron:

Bureau onderzoek van Chananja Brown BMC en de website van de landelijke aanpak 16-27

Deel dit bericht

Meer verhalen
over FLOOR?
Lees verder