Logo Floor

FLOOR coaching voor VSO-leerlingen

De stap naar betaald werk

Als ik ooit aan het werk wil, waar begin ik dan nu?’. Een vraag waar veel jongeren met een psychische en/of licht verstandelijke beperking tegen aanlopen. Een vraag die door de maatschappij nog te vaak wordt beantwoord met het willen ‘fiksen’ van diezelfde jongeren, om ze daarna alsnog in het huidige systeem te willen laten meedraaien. Zonder succes. Want uit onderzoek van Movisie blijkt dat twee derde van de schoolverlaters uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) na hun studie, ondanks een recordaantal openstaande vacatures, alsnog thuis komt te zitten. Het vinden van passend betaald werk lukt niet. Maar wat nou als het anders kan?

floorjongerencoaching en vso-scholen

FLOOR en VSO-scholen

Anders kan het zeker. Daar zijn wij van overtuigd. Met behulp van de Goldschmeding Foundation en in samenwerking met Movisie en het Verwey Jonker Instituut kunnen we er nu ook VSO-leerlingen te helpen bij het zetten van de juiste stappen richting betaald werk. Dit zijn VSO-leerlingen die (bijna) zijn uitgestroomd. Dit betekent dat wij een groot deel van de nazorg van deze leerlingen voor onze rekening nemen. En het mooie van alles? We hebben nog ruimte voor nieuwe VSO-leerlingen!

Dit zeggen anderen:

“Ik ervaar het coachingstraject als heel positief. Hij stelt vragen die hij anders niet stelde. Zo vindt hij contacten met anderen lastig, werkt het liefst achter de schermen. Maar, hij wil dit nu zelf aangaan en leren!” – stage coördinator

Hoe kan FLOOR jongerencoaching VSO-leerlingen helpen?

Een inclusieve arbeidsmarkt voor iedereen die kan en wil. Dat is waar het Platform Werk Inclusief Beperking naar streeft. Ons aandeel hierin is het bieden van ondersteuning aan laatstejaars of uitstromende VSO-leerlingen en onderzoeken of passende coaching uiteindelijk bijdraagt aan het verhogen van kans op werk binnen deze doelgroep. Hoe? Door middel van een gratis een-op-een coaching traject voor de duur van één jaar aan VSO-leerlingen. En hoewel de focus ligt op het vinden betaald werk is het daadwerkelijk bemachtigen van een betaalde baan niet meteen het hoofddoel. We richten ons binnen dit traject eerst op het zetten van de juiste stappen, die op langere termijn een betaalde baan dichterbij brengt. Deze stappen bestaan bijvoorbeeld uit:

  • Het vergroten van zelfbewustzijn en intrinsieke motivatie;
  • Het opdoen van verschillende werknemersvaardigheden;
  • Het vergroten van netwerkvaardigheden.

Met behulp van de effectief bewezen en succesvolle methodiek Persoonlijke Toekomstplanning (PTP) hebben deze jongeren aan het einde van het coachtraject de juiste tools in handen hebben om hun plek in de samenleving in te nemen op een manier die bij hen past. Lees hier meer over onze methodiek.

Dit zeggen anderen:

“Ik heb vertrouwen in FLOOR jongerencoaching. Het laagdrempelige karakter spreekt mij aan. Er hoeft niet eerst een hele infrastructuur te worden opgetuigd voordat een coachtraject van start kan gaan. Daardoor kunnen de jongeren sneller geholpen worden.” – Dick Rensen directeur VSO de Piramide

Over FLOOR jongerencoaching

Zo’n 45 vrijwillige FLOORcoaches zijn vanaf 2018 actief en helpen jongeren tussen de 16 en 30 jaar die door ziekte, handicap of beperking niet de standaardroute kunnen bewandelen met het ontwerpen van hun toekomstplan. Hierin staan deze vragen centraal: wie ben je? Wat wil je? Hoe ga je dat bereiken, en wie kan je daarbij helpen? Zodat ze uiteindelijk ook, met behulp van de juiste ondersteuning, écht stappen naar een toekomst die bij hen past kunnen zetten.

Meer weten over coaching voor VSO-leerlingen?

Iedereen die kan en wil bijdragen aan de maatschappij verdient een passende betaalde werkplek. En wij van FLOOR jongerencoaching helpen VSO-leerlingen graag bij het zetten van de juiste stappen. Dus ben een VSO-leerling die wel wat hulp naar werk kan gebruiken? Of werk jij voor een VSO-school en klinkt dit project als muziek in de oren? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.