Logo Floor
Nieuws

Gigi takes the FLOOR – De waarde van informele steun en de uitdaging

FLOOR, 5 februari 2021

Gigi Dingler is directeur bij FLOOR jongerencoaching. Zij schrijft één keer in de twee maanden een column over zaken die op dat moment spelen. Deze keer schrijft ze over de meerwaarde van informele steun en de uitdagingen die het biedt om goed samen te werken met betrokkenen. 

Behoefte aan informele ondersteuning neemt toe

De overheid ziet steeds meer de voordelen van de inzet van het informele netwerk rondom kwetsbare jongeren. Er is meer aandacht voor mantelzorgers, ‘Jouw Ingebrachte Mentor’ (JIM) wint aan populariteit, met de Eigen Kracht-sessies worden resultaten geboekt en maatjes- en mentorprojecten zijn in ontwikkeling. Steeds meer organisaties raken ook geïnteresseerd in FLOOR, niet alleen vanwege de wijze waarop FLOOR jongeren benadert, maar ook vanwege de professionele benadering van de vrijwillige inzet.

Wat maakt informele steun interessant?

Minder kosten
Het eerste waar vaak aan wordt gedacht, is de kostenbesparing. Dat klopt, het verschil met een professional is groot en besparing is hard nodig in het sociaal domein. Maar er is meer.

Geen maatschappelijke verplichting
Vrijwilligers hoeven een jongere niet naar werk of terug naar school te helpen. Ze kunnen er gewoon zijn voor een jongere, zodat de jongere zich kan focussen op wat hij[1]zelf wil.

Laagdrempelig en flexibel
In een koffietentje of het bos over het leven praten, wanneer het jou past, verschilt van een gesprek onder een systeemplafond met tl-buizen in een groot gebouw.

Versterking solidaire gemeenschap
Iemand die iets vrijwillig voor je doet, is een andere ervaring dan iemand die ervoor betaald wordt. Gezinnen die intensieve ondersteuning nodig hebben, kosten gemeenten soms wel € 1.500.000 per jaar. En de waardering voor die steun is niet zelden laag en de resultaten matig. Iets vrijwillig voor een ander doen, is ook een andere ervaring dan ‘gewoon je werk doen’. Echt werken met je hart en leren van anderen in andere omstandigheden. Zo ontstaat een solidaire gemeenschap.

Aansluiten bij het gewone leven
De overheid beseft steeds meer hoe belangrijk het is om de eigen kracht van jongeren te versterken. Dat begint in de eigen omgeving, bij het gewone leven en de verlangens van jongeren zelf. Niet wat wij vinden dat goed voor ze is, maar door het aanwakkeren van intrinsieke motivatie. We kunnen erop vertrouwen dat elke jongere mee wil doen. Laten we daar dan ook starten. De inzet van het eigen sociale netwerk is daar onderdeel van. Kijken naar wat er al is in plaats van overal professionele hulptroepen voor in te schakelen. Dat maakt jongeren namelijk afhankelijk. Als een jongere zelf geen goed netwerk heeft, is een coachprogramma zoals FLOOR jongerencoaching een welkome aanvulling.In het coachtraject vormt netwerken namelijk een belangrijk element en de coach zelf wordt ook vaak onderdeel van het informele netwerk van de jongere.

Genoeg vrijwilligers
En last but not least: er zijn genoeg mensen te vinden met motivatie, capaciteiten en een groot hart die jongeren willen ondersteunen in het vinden van hun eigen weg. Dat is wat wij bij FLOOR steeds weer ervaren. Laten we die benutten!

Wat maakt de inzet van informele steun nou zo lastig?

Cultuuromslag bij professionals nodig
Als wij in Nederland meer gebruik willen maken van informele ondersteuning, dan vraagt dat om een cultuuromslag bij professionals. Niet de focus leggen op het ‘verbeteren van de jongere’, maar op ‘deelname aan de samenleving op een manier die aansluit bij de jongere’. Dat is een ander vraagstuk en vraagt om een andere benadering. Jezelf overbodig maken en samenwerken met de krachten die in de eigen omgeving zijn. Zoals familie, vrienden en vrijwilligers. Echt samen optrekken en niet tegenover elkaar gaan staan of langs elkaar heen werken.Dit is ook de uitdaging waar FLOOR voor staat: hoe werk je als vrijwillig coach zo goed mogelijk samen met professionals en ouders, zodat betrokkenen elkaar versterken en de jongere altijd centraal staat? FLOOR start dit jaar een onderzoek naar deze vraag.

Impuls om professionele hulp af te bouwen is onvoldoende
Beter samenwerken met vrijwilligers vraagt ook om een ander systeem, waarin organisaties gestimuleerd worden om professionele hulp af te bouwen zodra het kan. Helaas is vaak het omgekeerde het geval. Dit vraagt wat van overheidsorganisaties en hun inkoopbeleid in het sociaal domein.

Wie durft?

In de praktijk is er nog veel werk te verzetten, voordat de informele ondersteuning goed vormgegeven is en de samenwerkingsvormen en financieringstromen hier ook op ingericht zijn. Maar het begin is er! Steeds meer organisaties doen ervaring op met informele ondersteuning en raken geinteresseerd in de werkwijze van FLOOR.

FLOOR is met diverse organisaties in gesprek om te experimenteren met de samenwerking tussen professionals en vrijwillig coaches. Zodra er nieuws is op dit gebied, informeren wij u!

Lees ook:
‘Gemeenten stimuleert informele steun voor jongeren’                     www.voordejeugd.nl

[1]  Waar ‘hij’ of ‘zijn’ staat, kan ook ‘zij’ of ‘haar’ bedoeld worden of elke andere aanspreekvorm die de jongere fijn vindt.

Deel dit bericht

Meer verhalen
over FLOOR?
Lees verder