Logo Floor
Nieuws

Als ik ooit aan het werk wil, waar begin ik dan nu?

FLOOR, 18 mei 2022

Dit is de titel van ons nieuwe project, dat wij dankzij de Goldschmeding foundation met veel enthousiasme komend jaar gaan vormgeven. We doen dit samen met Movisie, het Verwey Jonker instituut, de VSO-scholen (scholen voor voortgezet onderwijs) en natuurlijk de jongeren zelf. Carola vertelt alles over dit mooie nieuwe project in deze blog.

In dit project gaan namelijk zo’n vijftien VSO-jongeren met een psychische of licht verstandelijke beperking aan de slag met een FLOORcoach. Al deze jongeren hebben uitstroomprofiel Arbeid. Zij zijn (bijna) klaar met hun opleiding.

Deze vrijwillige FLOORcoaches gaan deze jongeren coachen met de focus op werk. Dat betekent in eerste instantie:

  • Het vergroten van zelfbewustzijn
  • Het opdoen van werknemersvaardigheden
  • Het vergroten van netwerkvaardigheden

Daarnaast gaan we onderzoeken of deze coachtrajecten daadwerkelijk bijdragen aan de arbeidsparticipatie van de VSO-leerling.

Ik vind dit een heel relevant project! Zeker als je bedenkt dat sinds 2015 de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking nauwelijks is gestegen. Uit onderzoek van Movisie blijkt bovendien dat tweederde van de schoolverlaters uit het VSO een uitkering wacht, al dan niet in combinatie met een dagbestedingsplek. Ze vinden nauwelijks betaald werk.

Er zijn nog twee redenen waar ik dit zo’n bijzonder project vind.

We gaan doen waar we zo goed in zijn: coachen! Het coachen van jongeren die niet de standaardroute lopen is immers onze kernactiviteit. En dat coachen gaat heel goed, zoals je in de laatste twee jaarverslagen kunt lezen.

Daarnaast brengt dit project de vrijwillige en de professionele wereld samen. Die professionele wereld bestaat uit organisaties die zich bezig houden met toeleiding naar werk. Zoals VSO-scholen, regionale samenwerkingsverbanden, Re-integratiebedrijven, het UWV, jobcoaches, gemeenten en uitvoeringsorganisaties van de Participatiewet. Maar ook de GGZ en woonbegeleiders.

De kracht van vrijwillige coaching

De Goldschmeding foundation wil unieke trajecten een kans geven. De waarderende en toekomstgerichte benadering van de FLOORcoaching ervaren wij als heel effectief, en wij zijn hierin niet de enige! Ook binnen VSO-scholen en zorginstellingen wordt er steeds meer gekeken naar wat jongeren graag willen en wie ze zijn, in plaats van dat de focus ligt op wat er allemaal niet goed gaat.

Uniek is echter wel de inzet van vrijwillige coaches. Doordat een coachtraject doorgaans een jaar duurt, kun je als vrijwillig coach veel flexibeler zijn dan een professional. Er zijn immers geen belemmeringen rond tijd en geld. De vrijwilliger heeft hierdoor alle tijd om samen met de jongere op zoek te gaan naar wat voor hem of haar werkt, en een toekomstplan te ontwerpen dat helemaal van de jongere is. Dit proces van trial & error geeft de jongere de ruimte om echt zijn of haar intrinsieke motivatie te ontdekken, en zijn of haar eigen invloed te ervaren. En dat zijn cruciale voorwaarden voor de ontwikkeling van eigen regie!

Daarnaast is er alle ruimte om het netwerk van de jongere te vergroten, en te betrekken bij de totstandkoming van zijn of haar toekomstplan.

Maar ook het netwerk van de coach kan worden ingezet bij dit traject. Wil de jongere discjockey worden? Een eigen bedrijf oprichten? Kok worden? Dit zijn allemaal vragen waarbij onze coaches in het verleden hun familieleden of vrienden uit hun eigen netwerk in contact hebben gebracht met hun coachee. Zodat de jongere een beeld krijgt van de alledaagse praktijk van een zelfstandig ondernemer of kok.

Het is juist deze informele manier van werken die een hele mooie aanvulling kan zijn op wat de VSO-scholen doen.
Met elkaar hopen wij hiermee de kansen voor deze jongeren te vergroten dat zij betaald werk vinden!

Ben jij werkzaam op een VSO-school, of bij een organisatie die zich bezig houdt met arbeidstoeleiding, en wil je graag op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen binnen dit project? Stuur een mail naar carola@floorjongerencoaching.nl of houd onze social media in de gaten!

Carola Rothuizen,
Interim coördinator FLOOR jongerencoaching

 

Deel dit bericht

Meer verhalen
over FLOOR?
Lees verder