Logo Floor

FLOOR voor organisaties

“Hoe creëer jij een goed leven dat bij jou past?”
Dat is de vraag die we met regelmaat moeten stellen aan jongeren met een beperking. FLOOR jongerencoaching kan uw organisatie daarbij ondersteunen. Met workshops en individuele coaching. Samen kunnen we jongeren extra stimuleren om hun plek in te nemen in de maatschappij.

Waarom toekomstplanning?

Regie nemen over je toekomst is lastig. Zeker als er in het verleden veel voor je is beslist. Of de standaardroute niet passend voor je is. Bovendien willen jongeren graag hun ouders wat meer op afstand. En dat is gezond. Als school, werk- of dagbestedingsplek, woonvorm of uitvoerder van sociale zekerheid heeft u dus een belangrijke rol als het om toekomstplanning gaat.

Person Centered Planning

FLOOR jongerencoaches en trainers werken met de methodiek Persoonlijke Toekomstplanning. Oorspronkelijk afkomstig uit de VS waar het Person Centered Planning genoemd wordt. Dit is een positieve, beeldende manier om aan de slag te gaan met vragen als: Wie ben ik? Wat wil ik? Hoe kan ik dat organiseren? En wie kan mij helpen? FLOOR kijkt daarbij breed. Of het nu gaat om werk, sociale relaties, leren, persoonlijke ontwikkeling en vrije tijd. Alle levensgebieden hebben invloed op elkaar. Hoe beter je jezelf kent, hoe beter je een passend toekomstplan kan maken. En het wordt makkelijker om stappen te zetten als die aansluiten bij hoe jij in elkaar zit. Bovendien leren we jongeren op een andere manier naar netwerken kijken. Alle succesvolle jongeren met een beperking hebben een groot netwerk. Hoe creëer je dat op een manier waarbij jij de regie houdt?

Individuele coaching

FLOOR heeft een netwerk van vrijwillige coaches die werken met jongeren die zich rechtstreeks bij FLOOR melden. Deze coaches kunnen ook in opdracht van organisaties werken.

“Wij vinden het van belang dat onze leerlingen de relatie blijven leggen tussen wat er gebeurt op school en wat de mogelijkheden zijn in het bedrijfsleven. Wij zien dat leerlingen blij zijn met de coaching, dat ze zich daardoor zekerder opstellen en meer zelfvertrouwen uitstralen.”

Chris Tetteroo, directeur Viertaal College Amsterdam

Een groep Viertaal-leerlingen is begeleid door FLOOR coaches, zie ook dit filmpje.

Workshops

FLOOR verzorgt workshops en workshopseries op het gebied van toekomstplanning. Jongeren maken in een groep hun eigen toekomstposter en presenteren naderhand. Zo leren jongeren van elkaar en door toekomstdromen uit te spreken, maken zij zich het “toekomst denken” eigen.

“Van de jongeren krijgen wij terug dat ze de workshops als zeer inspirerend en nuttig hebben ervaren. Ze zien met meer vertrouwen hun werkzaamheden na 5D tegemoet, omdat ze concrete stappen hebben bedacht die ze zelf kunnen zetten om te gaan doen in wat ze graag willen en waar hun ambitie ligt. Wat mede bijdraagt aan het succes is het feit dat een deel van de coaches zelf ook een handicap heeft en laat zien dat je met een handicap, zelfs een zware, ook succesvol kunt zijn in het bepalen van je eigen leven en dat je daar zelf richting en invulling aan kunt geven.”

Ellen de Ruiter, zakelijk leider stichting 5D

“LFB vindt het belangrijk dat mensen met een verstandelijke beperking de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Vaak is dat niet vanzelfsprekend en is er ondersteuning of coaching nodig om stappen te kunnen zetten. Na de toekomstworkshops bij de LFB werkte een aantal jongeren met een individuele jongerencoach verder aan hun toekomstplannen. Daarbij hebben er verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden in de persoonlijke levens van de jongeren. Jongeren werden bewuster, steviger, ondernamen nieuwe activiteiten en/of breidden hun persoonlijke netwerk uit”.

Joost Blommendaal, manager LFB

FLOOR voor scholen

Durf te dromen!

Een bijzondere workshop die FLOOR aanbiedt, is de workshop Durf te dromen!, gebaseerd op de persoonlijke ervaringen van Floor van der Wal. Floor was spastisch; sprak en bewoog moeizaam. Floor bereikte haar dromen met vallen en opstaan. Haar grote droom kwam uit toen zij toegelaten werd tot het stand-up-gezelschap Comedytrain. Kort daarna overleed ze als gevolg van een auto-ongeluk. Trainer Lidy van der Wal, de moeder van Floor, nodigt jongeren uit om over hun eigen ervaringen te vertellen.

Van dromen naar doen

Leerlingen die in de klas bezig zijn geweest met hun toekomstdromen, kan FLOOR vervolgens begeleiden om inzicht te krijgen in wat er voor nodig is om een droom uitvoerbaar te maken.In een interactieve workshop maken jongeren hun eigen stappenplan en helpen ze elkaar daarbij.

Hoe ik mijn weg vond

FLOOR heeft een netwerk van volwassenen met een beperking die allemaal op hun eigen manier hun weg vonden in de samenleving. Of dat nu in het bedrijfsleven is geweest, op maatschappelijk of persoonlijk vlak, of in de sport. FLOOR kan een spreker organiseren die aansluit bij de leefwereld van de jongeren in uw organisatie. Een inspirator die vertelt over: “Hoe ik mijn weg vond” en luisteraars inspireert dat ook te doen.

Zie  ook FLOOR voor scholen.

Enthousiast
over
Floor?
Lees verder
Het verhaal van:

Janine

Janine (21) heeft een spierziekte en vroeg zich af wat haar te wachten staat in de toekomst als ze zelfstandig gaa... Lees verder